HOME  |  CONTACT US  |  CHINESE
AGENDA | PARTICIPANTS | PRESENTATIONS | PICTURES

FORUM 6 - 2005


Presentations
 
  June 28 June 28 June 28
  Mark Maddox Johnnie Burton Tom Pedersen
  Clay Sell Zhang Yaocang Bai Yuguang
  David Sampson Taylor Reid Mark Gallagher
  Zhang Guobao Su Shulin  
  Tom Williams John Gass June 29
  Liu Jian Raj Mohindroo Jin Zhijun
  William Soester LuoWeizhong Han Gensheng
  Mike McElwrath Dan Kinsey James Slutz
  Lin Jianhao Zhu Yu Wu Guihui
© Copyright 2018 - The U.S.-China Oil & Gas Industry Forum
The U.S.- China Oil & Gas Industry Forum The U.S.- China Oil & Gas Industry Forum - Chinese Version Return Home