HOME  |  CONTACT US  |  CHINESE
AGENDA | PARTICIPANTS | PRESENTATIONS | PICTURES

FORUM 1 - 1998


Presentations
 
            Day 1           Day 2       Day 3
  Xu Dingming Liu Xianfa Zhao Xiuguang
  Lu Wei Bai Zhuosheng Bill Berry
  Zhou Fengqi Liu Wenlong Miao Chengwu
  David Jhirad Wei Liucheng Gradon Laughbaum
  Jan Kalicki Zhou Baixiu  
  Robert Kripowicz Sun Maoyuan  
  Sandra Waisley Zhu Yu  
       
© Copyright 2018 - The U.S.-China Oil & Gas Industry Forum
The U.S.- China Oil & Gas Industry Forum The U.S.- China Oil & Gas Industry Forum - Chinese Version Return Home